Reklamace

Je nám líto, že máte potíže s radiátorem, topným článkem nebo jiným produktem firmy Terma. Zasílejte prosím všechny reklamace na e-mailovou adresu: serwis@termaheat.pl.

Aby byla reklamace úplná, je třeba uvést následující údaje:

  • Fotografie štítku umístěného na zadní straně reklamovaného radiátoru (s číslem ZP... nebo PRD...) / V případě topných článků - fotografie nálepky na zadní části krytu topného článku.
  • Nejméně tři fotografie nainstalovaného radiátoru, pořízené z větší vzdálenosti, ukazující jeho polohu vzhledem k hlavním zdrojům vody, jako jsou: vana, umyvadlo, sprchový kout, toaleta atd.
  • Fotografie/scan důkazu o nákupu

  • Fotografie znázorňující vzniklou vadu

V případě přepravních/mechanických poškození budou rovněž vyžadovány:

  • Fotografie všech stran krabice, ve které byl reklamovaný radiátor dodán
  • Fotografie všech štítků na krabici, ve které byl reklamovaný radiátor dodán
  • Kopie zápisu o škodě sestaveného s kurýrem