POSTUP RENOVACE LITINOVÝCH RADIÁTORŮ

Radiátor restaurovaný týmem zaměstnanců Terma, v pozadí stejný výrobek ve stavu, v jakém byl dodán do naší centrály.

ŽIVOTNOST A NADČASOVÝ DESIGN

Litinové radiátory jsou jedinečné výrobky, a to jak kvůli materiálu, ze kterého byly vytvořeny, tak kvůli jejich dekorativním vlastnostem. Terma kromě nových litinových radiátorů nabízí také službu renovace litinových radiátorů, která umožňuje těmto funkčním předmětům dát nový život.

Litinové radiátory zapadají nejen do historických a stylových interiérů, ale také se dobře hodí do moderních prostor, což jim dává charakter a nadčasový vkus. Litina je dokonale kombinovatelná s dalšími přírodními materiály, jako je dřevo, kámen, cihla nebo vysoce kvalitní přírodní textilie, např. vlna. Navíc se jedná o materiál s dlouhou životností, litinový radiátor po renovaci vám bude sloužit v příštích několika desetiletích. Rozhodnutím pro litinové radiátory získáváme také jistotu, že měnící se móda a designové trendy neovlivní jeho nadčasový charakter.

Na radiátory, které zrenovujeme dáváme 5 let záruku na těsnost a stálobarevnost, i ochranu proti korozi.

     Radiátor po procesu renovace.

PROČ OBNOVOVAT LITINOVÉ RADIÁTORY?

Litinové radiátory mají často sentimentální a dokonce i historickou hodnotu. Terma dostává od klientů k renovaci  bohatě zdobené kopie z přelomu devatenáctého a dvacátého století, ale i jednoduchá žebra z doby socialistického realismu, jejichž majitelé chtějí v interiérech zachovat původní prvky tohoto období. Velmi široká škála povrchových úprav litinových radiátorů, které nabízíme, vám dává možnost hrát si s barvou a také vám umožní zvýraznit dekorativní ornamenty pokud jsou na radiátoru např. motivy listů atd..

Renovace litinových radiátorů je řemeslný proces, který vyžaduje zkušenou ruku a citlivé oko, které uvidí a vyzdvihne krásu skrytou pod vrstvou poškozeného povlaku. Se všemi radiátory, které nám byly dodány, zacházíme s náležitou úctou, často jsou to předměty, které pamatují časy mládí našich prarodičů a praprarodičů. Během procesu renovace nehledáme zkratky, trávíme repasí tolik času, kolik je potřeba na každém žebru a na každém detailu, abychom dosáhli očekávaného efektu. Naši zaměstnanci jsou mistři ve své profesi, věnují se denně tvůrčí práci, která vede k jedinečným produktům,radiátorům "s duší". Tým pracuje pod dohledem akad. sochaře Krzysztofa Michalaka, tvůrce radiátoru TERMA KASZUB, který svými znalostmi a často i rukou podporuje renovaci radiátorů historické hodnoty. Tím, že nám svěříte radiátory pro renovaci, si můžete být jisti, že jdou do rukou nadšenců předmětu, se zkušenostmi a znalostmi potřebnými pro řádné provedení procesu obnovy.

V další části textu uvádíme jednotlivé fáze renovačního procesu, abyste přesně věděli, jaké kroky budou zaměstnanci TERMY podnikat.

Radiátory k renovaci po přivezení do závodu v Czaplach u Gdaňsku.

FÁZE 1. PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY NA RENOVAČNÍ SLUŽBU

Zájemci o renovaci litinových radiátorů jsou vyzváni k podání poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře. Náš tým vytvoří předběžnou nabídku a bude vás kontaktovat, aby vám předložil nabídku. Odeslání poptávky vás nezavazuje k přijetí nabídky, nevznikají vám žádné náklady před dodáním radiátorů.

Pokud se poté, co náš tým připraví nabídku, rozhodnete ji přijmout, pomůžeme vám s přepravou radiátorů k renovaci. Spolupracujeme se zkušenými dopravci, poskytneme vám také informace o tom, jak připravit radiátory k odeslání.

Po příjezdu do našeho závodu bude stav radiátorů podroben vizuálnímu posouzení a bude připravena fotodokumentace. Pokud je v této fázi zjištěno poškození, které není opravitelné, budeme vás kontaktovat, abychom domluvili další kroky.

Po stanovení konečné ceny bude objednávka na renovační službu zadána do našeho systému. To je základ pro vygenerování proforma faktury, kterou obdržíte e-mailem.

CHCI SE ZEPTAT NA RENOVACI MÉHO LITINOVÉHO RADIÁTORU

 

FÁZE 2. PYROLÝZA

Po dokončení fáze vizuální kontroly a provedení formálních opatření se nejprve zbavíme starých, poškozených nátěrů z radiátoru. Tento proces nastává v důsledku pyrolýzy, která spočívá v tepelném rozkladu následných vrstev jejich vystavením vysoké teplotě, ale bez účasti kyslíku nebo jiných oxidačních činidel. Pyrolýza probíhá ve speciální peci a během procesu jsou také rozbity usazeniny vodního kamene uvnitř žeber radiátoru. Po operaci se radiátor odloží k volnému ochlazení a výsledkem tohoto procesu je získání čistě litinové formy bez povlaků a usazenin. Pyrolýzní služba je poskytována zkušeným poskytovatelem třetí strany a obvykle netrvá déle než jeden týden.

Radiátor po procesu pyrolýzy.

 Radiátor po procesu pyrolýzy a po rozšroubování.

FÁZE 3. ROZŠROUBOVÁNÍ RADIÁTORU

S pomocí specializované sady klíčů náš zaměstnanec rozebírá radiátor na jeho součásti: žebra, vsuvky, redukční zátky, šrouby. Každý z těchto prvků je pečlivě zkontrolován na možné poškození a povrchové vady.

Nejčastějšími nedokonalostmi žeber jsou poškození hnízd, hluboké důlky a přepady na vnějším povrchu. Zpravidla jsou výsledkem špatné technické kvality samotného odlitku.

Pokud jsou zjištěny prvky, které nelze opravit, jsou vadná žebra nebo vsuvky vyloučeny z dalšího zpracování, o čemž je zákazník neprodleně informován.

 

FÁZE 4. VNITŘNÍ ČIŠTĚNÍ A KONTROLA TĚSNOSTI JEDNOTLIVÝCH ČLÁNKŮ

Každé žebro je podrobeno čištění prováděnému pomocí stlačeného vzduchu. Kromě toho, pokud je to nutné, tvrdý sediment je odstraněn škrabkou. Poté jsou žebra testována na těsnost tím, že je naplní vodou, což jim umožňuje dodatečně vypláchnout veškerý zbytkový prach a sediment. Pokud je zjištěna netěsnost, tým zaměstnanců se rozhodne opravit nebo, pokud to není možné, vyloučit žebro z dalšího zpracování. Oprava poškozených žeber se provádí po tryskání (fáze 6.). Pokud je položka vyloučena z procesu, budete okamžitě upozorněni.

    Závitové otvory v litinovém radiátoru.

FÁZE 5. OBNOVA ZÁVITU

Každý závit v článku je renovován správnými nástroji (závitníky). Renovace závitů má za následek důkladné čištění hnízd a ostření závitů tak, aby během procesu kroucení články přilnuly k sobě co nejblíže a rovnoměrně.

 

FÁZE 6: TRYSKÁNÍ 

Povrch žeber je očištěn od korozních usazenin a zbytků jiných nečistot pomocí silného proudu ocelových broků. Tento proces probíhá ve speciální kabině, do které jsou žebra dodávána při zavěšení na speciálních háčcích.

Výsledkem tohoto procesu je získání prvků, jejichž povrch je čistá surová litina.

 

FÁZE 7. VIZUÁLNÍ KONTROLA A OPRAVA POŠKOZENÍ A DUTIN

Žebra připravená pro lakování jsou pečlivě zkontrolována na přítomnost menšího poškození, které se projevilo až v této fázi. Poškození a dutiny jsou opravovány specializovanými opravnými hmotami pro litinu od renomovaných výrobců, které se účinně a trvale připojují k povrchu.

Oprava dutin je velmi důležitou etapou, která vyžaduje, aby zaměstnanec ctil formu a zvláštní péči. V případě velmi velkých deformací způsobených špatnou kvalitou odlitku se s Vámi náš pracovník poradí s rozsahem opravy. Můžete se rozhodnout vyhladit povrch nebo ponechat žebra v původním stavu, abyste zachovali pravost radiátoru.      

 Lakovaná žebra a prvky litinového radiátoru.

FÁZE 8. MALBA

Dříve připravená žebra jsou v první řadě pokryta vrstvou vhodného základního nátěru. Po zaschnutí a vytvrzení nátěru jdou žebra opět do lakovací komory, kde jsou natřena v barvě nastavené zákazníkem.

Nabízíme výběr palety RAL, paletu speciálních barev, stejně jako dekorativní povrchovou úpravu ornamentů. Všechny barvy a laky použité v procesu lakování jsou správně vybrány pro použití na litinových površích.

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ SORTIMENT POVRCHOVÝCH ÚPRAV LITINOVÝCH RADIÁTORŮ

 Zkouška těsnosti radiátoru po složení, poslední fáze před procesem balení.

FÁZE 9: SLOŽENÍ RADIÁTORU

Suchá žebra, jejichž nátěr byl řádně vytvrzen, se předávají k sešroubování. Konfigurace je stanovena předem s vámi, je možné například sestavit dva pětižebrové radiátory z desetižebrového radiátoru dodávaného na vstupu. Žebra jsou spojena pomocí originálních vsuvek a v případě, že původní armatury byly vyloučeny z procesu z důvodu poškození, pomocí náhradních vsuvek. Každý spoj má nové vláknové těsnění, to platí i pro redukční zátky.

FÁZE 10. ZKOUŠKA TĚSNOSTI PO MONTÁŽI

Složený radiátor je podroben zkoušce těsnosti. Radiátor je umístěn na speciálním stojanu, kde se po zašroubování zátek zavádí voda do jeho vnitřku. Po naplnění se tlak kapaliny zdvojnásobí, postupně na 5 bar a až 13 bar. Každé zvýšení tlaku radiátoru je doplněno důkladnou vizuální kontrolou, jejímž účelem je odhalit možné netěsnosti. Zaměstnanec pomocí papírového ručníku kontroluje povrch každého žebra a každého spoje. Místa možných netěsností jsou označena a ohřívač je přesunut zpět do skládací stanice, kde jsou provedeny potřebné korekce.

FÁZE 11. BALENÍ A PŘEPRAVA

Připravené radiátory jsou profesionálně připraveny k přepravě týmem balírny. Přeprava probíhá na paletě, což zaručuje bezpečné podmínky přepravy radiátoru. Po procesu renovace je radiátor připraven k připojení k ústřednímu topnému systému, nebo může být zalit olejem a topit ve verzi elektrické s topnou tyčí. Našim zákazníkům poskytujeme poradenství při výběru veškerého příslušenství.

Rádi zodpovíme vaše dotazy a připravíme pro vás individuální nabídku. Prosíme vás, abyste nás kontaktovali.

KLIKNUTÍM PŘEJDETE NA KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.