POSTUP PŘI ŘEŠENÍ REKLAMACE

Vážení zákazníci, obchodni partneři,

jsme velmi neradi, pokud Vám náš výrobek např. poškozením při přepravě, nebo po letech nemůže sloužit k Vaší plné spokojenosti. Předem se omlouváme, pokud se tak stalo v záruční době výrobku. Podmínky záruky jsou dobře popsány např. v našich cenících, které si můžete stáhnout zde: LINK

Koncové zákazníky prosíme, aby případnou závadu nahlásili svému prodejci a náš přímý Obchodní Partner  hlásí reklamaci nám. Postup je podobný pro různé prodávané produkty a bez následujících bodů není reklamace přijata jako nahlášená.

Nejčastěji Poškození přepravní společností:

Odeslat max. do 3 pracovních dnů od data sepsání s řidičem !

 1. Z jaké naší faktury(PDF nebo číslo faktury) a z čísla pozice na faktuře je přepravní společností poškozený produkt
 2. Fotografie sepsaného Protokolu o poškození se jménem a podpisem přebírajícího a řidiče, nebo Fotografie Dodacího listu s popisem poškození výrobku nebo kartonu, pokud nebyl čas rozbalit před řidičem opět se jménem a podpisem přebírajícího a řidiče. Důrazně doporučujeme, pokud máte pocit, že výrobek TERMA v kartonu může být poškozen např. z důvodu děr, stop po nešetrném zacházení, roztržení, přelepování, nabourání kartonu – Vždy trvat na sepsání Protokolu s řidičem. Bez něj bude reklamace Přepravní společností zamítnuta a může pak být i naší společností zamítnuta.
 3. Kolik hodin uplunulo od Doručení zboží do nahlášení Poškození přepravou firmě TERMA
 4. Fotografie detailu poškození, poškrábání, prohnutí výrobku
 5. Fotografie celé palety a jak byla v autě přepravce uložena, dále Fotografie kartonu ze všech stran, ve kterém byl zabalen poškozený výrobek, zejména detaily proděravění a možných nárazů
 6. Popis poškození

Radiátory:

 1. Z jaké naší faktury(PDF nebo číslo faktury) a z čísla pozice na faktuře je reklamovaný radiátor
 2. Fotografie Prodejního dokladu, na kterém bude datum, kdy byl radiátor prodán zákazníkovi
 3. Fotografie stříbrné nálepky ze zadní strany radiátoru (díky ní poznáme, který konkrétní pracovník vyráběl daný radiátor a můžeme ještě více zlepšovat naši kvalitu)
 4. Fotografie detailu např. poškozeného laku, koroze, prohnutí
 5. Fotografie celého radiátoru s ventily, topnou tyčí , okolní instalace a celé místnosti s radiátorem
 6. Popis reklamované vady

Topné tyče:

 1. Z jaké naší faktury(PDF nebo číslo faktury) a z čísla pozice na faktuře je reklamovaná topná tyč
 2. Fotografie Prodejního dokladu, na kterém bude datum, kdy byla topná tyč prodána zákazníkovi
 3. Odpověď zda byla reklamovaná tyč namontována, či jinak zapojována
 4. Fotografie detailu např. poškození, netěsnosti, topného elementu jestli není spálený, 5-ti stejně usazených konektorů w regulátoru rady KTX a TS1, kdy ani jeden nesmí být výrazně zatlačen, video Jaká chyba se hlásí na displeji, nebo jak blikají diody
 5. Fotografie celého radiátoru s ventily, topnou tyčí , okolní instalace a celé místnosti s radiátorem
 6. Popis reklamované vady

Ventily:

 1. Z jaké naší faktury(PDF nebo číslo faktury) a z čísla pozice na faktuře je reklamovaný ventil
 2. Fotografie Prodejního dokladu, na kterém bude datum kdy byl ventil prodán zákazníkovi
 3. Odpověď zda byl reklamovaný ventil namontován, či jinak použit
 4. Fotografie detailu např. poškození, nedolakování, nesedící termostatické hlavice, nepasující adaptéry na závity, kde byl do ventilu připojen přívod a kde vratka topné vody, Fotografie celé ventilové sady a co z ní je na výměnu
 5. Fotografie celého radiátoru s ventily, topnou tyčí , okolní instalace
 6. Popis reklamované vady

Příslušenství – háčky, držáky, poličky, madla:

 1. Z jaké naší faktury(PDF nebo číslo faktury) a z čísla pozice na faktuře je reklamované příslušenství
 2. Fotografie Prodejního dokladu, na kterém bude datum kdy bylo příslušenství prodáno zákazníkovi
 3. Fotografie stříbrné nálepky ze zadní strany produktu
 4. Odpověď zda bylo reklamované příslušenství namontováno, či jinak použito
 5. Fotografie detailu např. poškození, nedolakování, jak a kde nepasuje věšák na radiátor
 6. Popis reklamované  vady

Bez těchto vždy 6 kompletně vyplněných odpovědí a fotografií nebude reklamace přijata jako kompletní.  Jakmile máte připravených 6 odpovědí posíláte je na náš email serwis@termaheat.pl w PL nebo EN nebo CZ/SK jazyce, kde zodpovědní pracovníci zpracují Vaši reklamaci a v případě nejasnosti překladu, nebo doplnění Vás požádáme o upřesnění, abychom dořešili reklamaci. Celá komunikace se odehrává stále v jednom názvu vašeho Předmětu mailu, a v něm se můžete emailem na serwis@termaheat.pl kdykoliv dotázat na průběh vyřizování.

Bohužel se při vyřizování reklamací držíme termínů jak je udává polská legislativa, neboť i naše vnitrofiremní reklamační procesy jsou takto nastaveny. Tzn. max. do 14 dnů od přijetí kompletně nahlášené reklamace, jak popisujeme i ve VOP v ceníku, vydáme Rozhodnutí o Přijetí/Zamítnutí reklamace a zapíšeme do našeho systému. Přijetím se zavazujeme opravit  nebo dodat nový výrobek. Termín dodání je s naším přímým Obchodním Partnerem a jeho klienty dohodnut individuálně, neboť často se musí výrobek odmontovat, zabalit a ochránit na paletě, přepravit k nám a po opravě zase zpět a jen tato doprava může zabrat dalších 14 dnů. Řídíme se polskou legislativou a ta popisuje po 14 dnech a Přijetí reklamace Individuální stanovení termínu nápavy se zákazníkem. Samozřejmě reklamace procházejí naší Produkcí PRIORITNĚ.

 

Při zapsání Přijaté reklamace do systému bude při odeslání např. chybějících dílů v zásilce vystaven doklad Rozchód magazynowy, který bude vždy označen jako REKLAMACJA nebo Vaším číslem reklamace, naše systémové číslo vydání reklamace ze skladu je AM/……. a je přilepen ve fólii na odesílaný karton, příklad obr. níže:

 

Při zapsání Přijaté reklamace do systému bude při výrobě a odeslání Nového výrobku místo reklamovaného odeslán na Váš email doklad Objednávka Potwierdzenie(Confirmation)s číslem objednávky Produkce ZS/2./….., a pod ním REKLAMACJA nebo Vaše číslo, název Reklamace a stejné ZS/2./….. potom bude na Dodacím listu WZ(Packing Slip) příklad Potvrzení objednávky nového výrobku na výměnu za reklamovaný obr. níže:

Vrácení do TERMA:

Reklamované výrobky po převzetí nových si vždy po nashromáždění rentabilního množství pro převoz odvezeme zpět do TERMY. Pamatujte, že na všechny vrácené výrobky do TERMY, ať už reklamace, zdublovaná objednávka, chybně zaslaná objednávka atd. dostanete od nás ze systemu číslo vratky RMA2./….

Pokud zajišťujeme dopravu zpět do TERMA my, nemusíte nijak značit kartony, polepí je přepravní společnost.

Pokud zajišťujete přepravu do TERMA sami označte v dokumentech Přepravní společnosti toto RMA, nebo případně na papír do fólie a nalepit na karton RMA, aby se zbytečně nepopisovali kartony, tubusy topných tyčí fixy atd.

Pokud bylo mezi nami dohodnuto vystavení Dobropisu(PL Korekta) můžete se na toto RMA emailem dotazovat, zda již bylo doručeno do TERMA, zkontrolováno a bez dalšího poškození přepravou převzato a následně Vám vystavíme dobropis na dohodnutou Vratku zboží.

 

Poslední aktualizace dne 1.3.2021

Bc. Jiří Lakosil

Regionální Manager