Příprava instalace pro montáž radiátoru s ONE (radiátor se zabudovanou topnou tyčí ONE)


Vipera One, S8

 

 

Radiátor One – základní informace pro montáž

Společnost Terma nabízí také modely kombinowanych koupelnových radiátorů s připojením na ústřední topení ÚT a z výroby zabudovanou topnou tyčí ONE.

Topná tyč One skrytá v profilu je téměř neviditelná, takže nemění vnímání celého designu radiátoru. Zároveň vám umožňuje využívat všechny výhody topení: možnost vytápění a sušení mimo topnou sezónu. Časovač umožňuje automatické vypnutí topení po dvou hodinách. Zařízení umožňuje hospodárně řídit teplo pro vytápění místnosti i sušení oděvů.

 

Připojení ÚT pro radiátory s ONE:

radiátor má topnou tyč zabudovanou do levého profilu, pravý profil má otvor pro ventil;
radiátor má topnou tyč zabudovanou do pravého profilu, levý profil má otvor pro ventil.

 

Některé modely radiátorů One jsou volitelně nabízeny s připojením bočním na pravé nebo levé straně, přičemž topná tyč je vždy zabudováno do profilu naproti:

   pravé krajní boční připojení, topná tyč zabudovaná do levého profilu;
levé krajní boční připojení, topná tyč zabudovaná do pravého profilu;
připojení na pravé straně, rozteč 500 mm, topná tyč zabudovaná do levého profilu;
připojení na levé straně, rozteč 500 mm, topná tyč zabudovaná do pravého profilu.

 

Topné médium má vždy vstup horním otvorem v profilu a výstup spodním otvorem. 

 

Příprava instalačních rozvodů

Výběr radiátoru One s připojením S1 nebo S8 vám umožní provést připojení přívodu a zpátečky s roztečí 50 mm na osy. Je nutné použít ventil s ponornou trubicí, který umožňuje přívod a zpátečku topného média jednobodovým připojením – 1 otvorem. U ventilů nabízených společností Terma proveďte správnou instalaci

Ventilu, berte v úvahu směr vstupu a výstupu jak je oznašeno v návodech nebo cenících TERMA. U ventilů jiných výrobců je třeba pečlivě přečíst pokyny, aby bylo možné určit směr průtoku, přívodu a zpátečky.

 

U připojení P1, L8 se směr přívodu a zpátečky určuje na základě technických výkresů, v závislosti na vybraném modelu a velikosti otopného tělesa.

U radiátoru One s připojením 51, 58 jsou přívod a zpátečka ve svislé vzdálenosti 500 mm.

Pro boční připojení (P1, L8, 51, 58) se používají standardní připojovací ventily.

 

 

Příprava elektro rozvodů

Radiátor s vestavěnou topnou tyčí musí být připojen k elektrickému proudu. U radiátoru One, stejně jako u topné tyče One, můžeme zvolit standardní připojení k elektrické zásuvce pomocí přímého nebo spirálového kabelu se zástrčkou. V tomto případě by měla být zásuvka instalována vedle radiátoru (ne za nebo nad radiátorem).

Konstrukce většiny radiátorů One z nabídky společnosti Terma je navržena tak, aby skryla kabel a připojila jej přímo k elektrické instalaci (úchyty typu MOP, MOS). V takovém případě musí být splněny příslušné požadavky pro tento typ instalace. 

Musí být zajištěno, aby elektrický instalační obvod, ke kterému je ohřívač připojen, měl vhodný jistič a proudový RCD chránič s citlivostí 30 mA.

Pokud je zařízení trvale připojeno k elektrické síti, tj. kabelem bez zástrčky, je v napájecím obvodu nutný také spínač, který umožňuje odpojení zařízení na všech pólech pomocí kontaktů s roztečí min. 3 mm.

Místo připojení k elektrické síti je určeno na základě technických výkresů vybraného modelu radiátoru a ventilu.   

 

Příklad správného určení výšky připojení pro radiátor Mike One

Radiátor Mike One o rozměrech 735 x 530 (mm) s připojením S1
Komplexní integrovaný termostatický ventil s ponornou trubicí


Pro správné určení vzájemného umístění vodního a elektrického připojení budete potřebovat technické výkresy radiátoru a ventilu a také tabulku technických údajů radiátoru. Všechny technické informace jsou k dispozici na našich webových stránkách www.termaheat.com

 

Na základě technického výkresu a tabulky technických údajů můžeme určit vzdálenost mezi přípojkami v ose, která je shodná s roztečí upevnění (rozměr D v technickém výkresu).

K určení výškového rozdílu mezi elektrickou a vodní instalací je rovněž nutný technický výkres ventilu. Měla by se z něj odečíst výška ventilu.

Výška ventilu a vzdálenost od osy spodního úchytu ke spodní hraně profilu (rozměr F v tabulce technických údajů) se sčítají s hodnotou, která určuje výškový rozdíl vodních a elektrických připojení.

U radiátoru Mike One o rozměrech 735 x 500 je vzdálenost mezi vodním a elektrickým připojením v ose 500 mm. 

Výškový rozdíl mezi přípojkami je 117 mm.