Maskownica nie jest elementem wyposażenia grzejnika Michelle. Aby uzyskać kompletny produkt należy założyć zamówienie na grzejnik oraz na maskownicę. 

Technical drawing

Technical drawing

Versions

VersionA
[mm]
Kód výrobku
Lewa780WRCMIC078L
Prawa780WRCMIC078P
Lewa1200WRCMIC120L
Prawa1200WRCMIC120P
Lewa1620WRCMIC162L
Prawa1620WRCMIC162P

Files to download

Related products

Michelle